JUDO

Pochodzi z Japonii, a jego twórcą jest Jigoro Kano.

Judo opiera się na elementach jiu-jitsu. Jigoro Kano zebrał i wyodrębnił z chwytów Jiu-jitsu te niezagrażające zdrowiu i życiu nadając im nową formę.

Judo jest tłumaczone jako „droga do zwinności”, „droga ustępowania” lub po prostu „sposób łagodny’’ (JU – zwinnie, ustępować; DO – droga, zasada). Judo to ,,łagodna droga’’.Uczy zasady elastyczności, efektywnego korzystania z równowagi, dźwigni i ruchu podczas wykonywania technik judo. Poznanie technik i zaskoczenie są ważniejsze niż użycie siły.

JUDO jest sportem olimpijskim od 1964 roku.

Judo tak jak każdy inny sport ma swoje stopnie, które są zależne od osiągnięć zawodników. Mowa tutaj o pasach oraz ich kolorach odpowiadających pracy włożonej w treningi i zawody.

Droga jaką każdy może przebyć aby stać się mistrzem jest następująca: Biały pas → żółty pas → pomarańczowy pas → zielony pas → niebieski pas → brązowy pas → danów (stopni) pasa czarnego → 3 dany pasa biało- czerwonego → 2 dany pasa czerwonego.

Kilka faktów….

Bardzo ważne jest to, że Judo wiąże w sobie elementy jiu-jitsu, ale i samoobrony.

W zajęciach Judo mogą uczestniczyć kilkuletnie dzieci (od 3 roku życia) , gdyż aktywność fizyczna, dozowana w odpowiednich ilościach, ma ogromny wpływ na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

Przeciętny malec nie zaznaje wystarczającej ilości ruchu. Źródłem tego jest rozpowszechnienie wszelkich form rozrywki biernej fizycznie, takich jak: gry komputerowe, kanały TV. Efekty godzą bezpośrednio w pociechy – są to otyłość, wady wzroku, wady postawy i drastycznie niska sprawność fizyczna.

Judo to pozostałości z kultury japońskich np. sama sala – dojo (czyli „miejsce doskonalenia się”) ma specyficzny, pozytywny klimat. Obowiązuje w niej kodeks oparty na zasadach tj.: wzajemny szacunek, posłuszność i lojalność wobec nauczyciela, godne zachowanie (higiena i kultura osobista, honor, skromność) i wzajemne wspieranie się na drodze do osiągnięcia celu.

Kolejna sprawa to tradycyjne japońskie stroje judogi. Każda osoba, ćwicząca na macie (poza początkującymi) posiada judogę i pas, którego kolor symbolizuje posiadany stopień szkoleniowy.

Zajęcia rozpoczynają się kilku minutową rozgrzewką. W dalszej części treningu przechodzimy do ćwiczeń sprawnościowych  (tj. czworakowanie, czołganie) i gimnastycznych (przewrót w przód, tył). Wraz z odpowiednim rozgrzaniem organizmu przechodzimy do cięższych ćwiczeń. Wprowadzane są zabawy ruchowe np. berek jak również zabawy typu Rybak i rybki. Zabawa jest bardzo kontaktowa a przy okazji nie wytwarza agresji. Zajęcia kończą się ćwiczeniami wyciszającymi np. turlanie się po sobie- jest to integracja sensoryczna. Trening zawsze zakończony jest zbiórką oraz ukłonem ćwiczących do trenera i wzajemnie. Jest to gest podziękowania za spędzony czas, za ćwiczenia i zaangażowanie obu stron. Z czasem kiedy dzieci zostaną odpowiednio przygotowane fizycznie wprowadzane są elementy Judo tj. pady, rzuty, trzymania.

Zapraszamy do lektury dlaczego warto zapisać dziecko na Judo, która znajduje się na naszej stronie internetowej w osobnej zakładce.